publicerad: 2021  
schaktmaskin schakt­maskinen schakt­maskiner
schakt|­mask·in·en
substantiv
schak`tmaskin
maskin som an­vänds vid schaktning
belagt sedan 1954