publicerad: 2021  
se på såg sett, presens ser
verb
se på´
iakt­ta med upp­märksamhet
någon ser på (något)
se på nu hur man går till väga; de ville inte delta utan bara se på
ser man på! det var oväntat!men ser man på, här kommer han ju!
belagt sedan 1404 (tingsbevis utfärdat av underlagmannen i Västmanland Bengt Nilsson (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska sea up a, senare se uppå, se