publicerad: 2021  
sedvanerätt sedvane­rätten
sed·vane|­rätt·en
substantiv
se`dvanerätt
rättsregler som trots att de inte är ned­skrivna tillämpas av dom­stol
engelsk lag bygger än­nu i stor ut­sträckning på sedvane­rätt
belagt sedan 1853