publicerad: 2021  
sedvanlig sed­vanligt sed­vanliga
sed|­van·lig
adjektiv
se`dvanlig
som bruket eller traditionen bjuder
skicka in sed­vanliga ansöknings­handlingar
ofta försvagat som man är van vid och förväntar sig
hon spelade med sed­vanlig elegans
ibland ironiskt, med bi­betydelse av över­flödighet eller dylikt
middags­talens sed­vanliga fraser
belagt sedan 1589