SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
geoi´d substantiv ~en geo·id·envanligen best. f. sing. tänkt jord­yta vars nivå samman­faller med världs­havens yta anv. för att an­ge ngts höjd över havet samt jord­klotets radie geogr.sedan 1888av grek. geoeide´s ’jordliknande’