publicerad: 2021  
sexuell sexuellt sexuella
sexu·ell
adjektiv
sexuell´
som har att göra med könslivet
sexuell fri­görelse; sexuell njutning; sexuell sam­varo; sexuell av­hållsamhet; sexuella trakasserier; sexuella över­grepp
i sammansättn. och dylikt äv. för att an­ge viss typ av sexualitet
belagt sedan 1841