publicerad: 2021  
sistliden sistlidet sistlidna
sist|­lid·en
adjektiv
sis`tliden
något hög­tidligt vanligen bestämd form närmast före­gående (i tiden)
den 6:e sist­lidne februari; sist­lidna fre­dag
belagt sedan 1617