publicerad: 2021  
sistnämnda maskulinum sistnämnde
sist|­nämn·da
adjektiv
sis`tnämnda
något formellt bestämd form, vanligen substantiverat som sist om­nämnts i upp­räkning eller dylikt; anv. av tydlighets­skäl
vi har sökt både ord­föranden och vice ord­föranden i föreningen men bara fått kontakt med den sist­nämnda
belagt sedan ca 1755