publicerad: 2021  
sistone ingen böjning
sist·one
substantiv
sis`tone
på sistone på den senaste tidenhar du sett någon bra film på sistone?
belagt sedan 1524; urspr. substantiverad dativform av sist, med tillägg av bestämda artikeln -ne