publicerad: 2021  
sjukersättning sjuk­ersättningen sjuk­ersättningar
sjuk|­er·sätt·ning·en
substantiv
sju`kersättning
ekonomisk ersättning till person mellan 19 och 64 år som helt eller delvis har ned­satt arbets­förmåga
belagt sedan 1914