publicerad: 2021  
självbevarelsedrift självbevarelse­driften
själv·be·var·else|­drift·en
substantiv
själ`vbevarelsedrift
starkt behov att skydda sig själv från död eller skada kroppsligen el. själsligen
SE 2drift
av ren självbevarelse­drift vägrade han att träffa journalisterna
belagt sedan 1870