publicerad: 2021  
självbiografi själv­biografin själv­biografier
själv|­bio·grafi·er
substantiv
själ`vbiografi
(bok med någons) samlade levnadsminnen i mer el. mindre systematisk form (från barndomen till ålderdomen)
belagt sedan 1822; jfr tyska Selbstbiographie med samma betydelse