publicerad: 2021  
skadegörare skade­göraren, plural skade­görare, bestämd plural skadegörarna
skade|­gör·ar·en
substantiv
ska`degörare
person (eller djur) som vållar skade­görelse
belagt sedan 1673