publicerad: 2021  
skandinav skandinaven skandinaver
skand·in·av·en
substantiv
skandina´v
person från Sverige, Norge eller Dan­mark ibland äv. om person från Fin­land el. Is­land
belagt sedan 1798; till medeltidslat. Scandina´via 'Skandinavien'; av om­diskuterat urspr.