publicerad: 2021  
skandinavism skandinavismen
skand·in·av·ism·en
substantiv
skandinavis´m
vanligen bestämd form en rörelse vid 1800-talets mitt som av­såg att närma de skandinaviska folken till var­andra
belagt sedan 1845