publicerad: 2021  
skandium skandiet el. skandium el. skandiumet
Sc
skandi·um·et
substantiv
skan´dium
en silvervit, mjuk metall
belagt sedan 1879; till lat. Scan´dia 'Skandinavien' (tidigaste fyndområde)