publicerad: 2021  
skatteavdrag skatte­avdraget, plural skatte­avdrag, bestämd plural skatte­avdragen
skatte|­av·drag·et
substantiv
skatt`eavdrag
av­drag i deklaration för ned­bringande av skatten
skatteavdrag (för något)
skatte­avdrag med­ges för ut­gifter för in­komsternas förvärvande
belagt sedan 1907