publicerad: 2021  
skeppssättning skepps­sättningen skepps­sättningar
skepps|­sätt·ning·en
substantiv
skepp`ssättning
för­historisk grav som består av en skepps­formig sten­sättning vanligen av resta stenar
Ales stenar, den mest berömda skepps­sättningen i Sverige
belagt sedan 1842