publicerad: 2021  
skepticism skepticismen
skept·ic·ism·en
substantiv
[skeptisis´m]
filosofi stånd­punkt som förnekar eller ifråga­sätter möjligheten av objektiv och allmän­giltig kunskap
skepticism (mot någon/något/sats)
skepticism (mot någon)
skepticism (mot något)
skepticism (mot sats)
äv. all­männare kritisk, tvivlande in­ställning
JFR skepsis
belagt sedan 1794; till skeptisk