publicerad: 2021  
skickad skickat skickade
skick·ad
adjektiv
skick`ad
i vissa ut­tryck lämpad
skickad (för något/att+verb)
skickad (för något)
skickad (för att+verb)
skickad (att+verb)
hon var väl skickad att leda före­taget
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska skikkadher; (delvis) efter tyska geschickt med samma betydelse; till skicka