publicerad: 2021  
skiljeväg skilje­vägen skilje­vägar
skilje|­väg·en
substantiv
skil`jeväg
ställe där en väg delar sig
vanligen bildligt punkt (i livet) där man måste göra ett viktigt val
efter student­examen stod hon vid en skilje­väg: skulle hon satsa på musiken eller natur­vetenskapen
belagt sedan 1733