publicerad: 2021  
skillingtryck skilling­trycket, plural skilling­tryck, bestämd plural skilling­trycken
skill·ing|­tryck·et
substantiv
skill`ingtryck
typ av enkel, folklig visa med lätt­fattligt, ofta sentimentalt inne­håll ofta om någon spektakulär händelse
ett skillingtryck (om någon/något/sats)
ett skillingtryck (om någon)
ett skillingtryck (om något)
ett skillingtryck (om sats)
det gamla skilling­trycket om Elvira Madigan och löjtnant Sparre
ur­sprungligen om billig skrift med bl.a. sådana visor
belagt sedan 1881