publicerad: 2021  
skillnad skillnaden skillnader
skill·nad·en
substantiv
skill`nad
1 det att två eller flera före­teelser är olika i något av­seende som fram­går av samman­hanget
gradskillnad; höjdskillnad; prisskillnad; tidsskillnad; åldersskillnad
en stor skillnad; en markant skillnad; en mils­vid skillnad; en himmels­vid skillnad; en hår­fin skillnad
skillnad (i något)
skillnad (mellan/på några)
skillnad (mellan några)
skillnad (några)
det gick inte att se någon skillnad på tvillingarna; det blev stor skillnad när fönstren blev putsade; han har svårt att känna skillnad på olika vinsorter
spec. om olikhet i levnadsförhållanden
inkomstskillnad; klasskillnad; löneskillnad
ut­jämna skillnaderna mellan stad och land
det gör ingen skillnad det har ingen betydelsedet gör ingen skillnad om ni tar buss eller tåg, de går lika fort
göra skillnad mellan/på an­se att det finns olikheter mellan
göra skillnad på folk (och folk) behandla olika personer på olika sättderas politik har kritiserats för att göra skillnad på folk och folk
till skillnad från/mot i mot­sats tillde är riktigt goda vänner till skillnad från vad folk verkar tro
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska skilnadher; till skilja
2 resultat av subtraktion
SYN. differens JFR 1summa
skillnaden (mellan tal)
skillnaden mellan 7 och 4 är 3
spec. i fråga om två penning­summor
betala skillnaden
belagt sedan 1644
3 vanligen i sammansättn. det att skilja åt
spec. i äktenskaps­rättsliga samman­hang delvis historiskt
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen