publicerad: 2021  
skiljevägg skilje­väggen skilje­väggar
skilje|­vägg·en
substantiv
skil`jevägg
vägg som skiljer två ut­rymmen från var­andra
en skiljevägg (mellan några)
taxibilens skilje­vägg mellan fram- och bak­säte
belagt sedan 1699