publicerad: 2021  
skingras skingrades skingrats
verb
sking`ras
sprida sig åt olika håll och försvinna
några/något skingras
något skingras
några skingras
dimmorna skingrades; efter student­examen skingrades klassen
skingras som agnar för vinden ur­sprungligen biblisktskingras åt alla hållhennes gamla elever har skingrats som agnar för vinden
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska skingras
skingrasskingrande, skingring