publicerad: 2021  
skingra sig skingrade skingrat
verb
sking`ra sig
sprida sig åt olika håll
några skingrar sig
demonstranterna skingrade sig
belagt sedan 1719
skingra sigskingrande, skingring