publicerad: 2021  
skingra skingrade skingrat
verb
sking`ra
få att sprida sig åt olika håll och försvinna; med av­seende på (ofta oönskad) samman­hållen helhet
någon skingrar något/några
någon skingrar något
någon skingrar några
poliserna försökte skingra folk­samlingen
äv. bildligt få att försvinna
skingra tvivlen; skingra oron och ovissheten; hon tog en promenad för att skingra de plågsamma tankarna
belagt sedan 1510 (Jungfru Marie Örtagård); fornsvenska skingra; nord. ord av om­diskuterat urspr.; jfr ur­sprung till förskingra
skingraskingrande, skingring