publicerad: 2021  
skinhead plural skin­head äv. skin­heads, neutrum el. utrum
skin|­head
substantiv
[skin´hed]
skinnhuvud
belagt sedan slutet av 1970-talet; av engelska skinhead 'flint­skalle; skin­head'; jfr ur­sprung till skinn, huvud