SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gi`vare substantiv ~n äv. vard. givarn, plur. ~, best. plur. givarna giv·ar·en1person som ger bort ngt ofta ngt av ekonomiskt värde men äv. all­männare samh.spel.yrk.sesege 1 JFRcohyponymdonator 1 blodgivareidégivarelångivarepå plaketten fanns givarnas namn in­ristadevi ber att få tacka kända och o­kända givareen givare (av ngt)sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. givare 2an­ordning för om­vandling av ett värde av en fysikalisk storhet till ett värde av en annan storhet som vanligen är lättare att mäta instr.han borrade hål i båtens skrov för att montera eko­lodets givaresedan 1929