publicerad: 2021  
skottspole skottspolen skottspolar
skott|­spol·en
substantiv
[skåt`-]
skyttel i väv­stol
vanligen bildligt för att ut­trycka snabb rörelse fram och till­baka
medlarna for som skott­spolar mellan de två huvud­städerna
belagt sedan ca 1635; till skjuta och spole; jfr ur­sprung till skyttel