SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1glapp substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en glapp·et(o­önskad) springa eller (o­önskat) hål­rum mellan två delar av ngt, som då blir rörliga sins­emellan NollJFRcohyponym2glipacohyponymsläpp 2 det var ett glapp mellan kugg­hjulendörren var svår att stänga efter­som det var ett glapp i hand­tagetäv. bildligt i ut­tryck för bristande sam­bandglappet mellan beslutsansvar och betalnings­ansvarett glapp (mellan ngra), ett glapp (i/på ngt)sedan 1902till glappa
2glapp adjektiv ~t som inte sluter tätt mindre brukl.Nollbadrumsfönstret var glapptsedan 1805se 1glapp