publicerad: 2021  
skyttevärn skytte­värnet, plural skytte­värn, bestämd plural skytte­värnen
skytte|­värn·et
substantiv
skytt`evärn
befäst skytte­grop för stående (skjutande) personer
belagt sedan 1905