publicerad: 2021  
sköldebrev skölde­brevet, plural skölde­brev, bestämd plural skölde­breven
skölde|­brev·et
substantiv
sköl`debrev
historiskt dokument med med­delande om adlig värdighet och med fast­ställande av ut­seendet av den heraldiska skölden
belagt sedan 1620