publicerad: 2021  
sköldhållare sköld­hållaren, plural sköld­hållare, bestämd plural sköldhållarna
sköld|­håll·ar·en
substantiv
sköl`dhållare
människo- eller djur­figur som av­bildas stående och hållande en heraldisk sköld
belagt sedan 1746