publicerad: 2021  
smidesjärn smides­järnet
smid·es|­järn·et
substantiv
smi`desjärn
järn som inne­håller mindre än 0,5% kol
äv. smitt järn
grindar av smides­järn
belagt sedan 1479 (Skrå-Ordningar); fornsvenska smidhes iärn