publicerad: 2021  
somaliska somaliskan somaliskor
somal·isk·an
substantiv
soma´liska
1 kvinna från Somalia
belagt sedan 1980-talet
2 knappast plur. ett språk som talas bl.a. i Somalia
belagt sedan början av 1990-talet