publicerad: 2021  
missbruk miss­bruket, plural miss­bruk, bestämd plural miss­bruken
miss|­bruk·et
substantiv
miss`bruk
olämplig (och otillåten) an­vändning som kan med­föra skada
missbruk (av något)
grovt miss­bruk; miss­bruk av tjänste­ställning; miss­bruk av läke­medel; miss­bruk av yttrande­friheten
spec. om okontrollerat bruk av stimulantia
alkoholmissbruk; heroinmissbruk; sexmissbruk; spelmissbruk; tablettmissbruk
lång­varigt miss­bruk; tungt miss­bruk av narkotika; intravenöst miss­bruk; förhindra miss­bruk; stävja miss­bruk
spec. äv. i ut­tryck för svordomar något ålderdomligt
miss­bruk av Guds namn
belagt sedan början av 1500-talet (Skrå-Ordningar); fornsvenska misbruk