publicerad: 2021  
sprickfärdig sprick­färdigt sprick­färdiga
sprick|­färd·ig
adjektiv
sprick`färdig
nära att spricka på grund av inre tryck
sprickfärdig (av något)
sprick­färdiga kastanjer
ofta bildligt som knappast kan behärska sig
han var sprick­färdig av ilska; hon var sprick­färdig av stolthet
belagt sedan 1908