publicerad: 2021  
stamning stamningen
stam·ning·en
substantiv
stam`ning
störning i talets normala flyt och rytm ofta känne­tecknad av upp­repning av ljud el. stavelser
stamningsbesvär
belagt sedan 1855