publicerad: 2021  
stamort stam­orten stam­orter
stam|­ort·en
substantiv
stam`ort
ort som något stammar från
vanligen bildligt om plats som i hög grad representerar viss före­teelse (sär­skilt i ett ut­tryck)
det stora landet i väster betraktades av många som frihetens stam­ort på jorden
belagt sedan 1767