publicerad: 2021  
statera staterade staterat
verb
state´ra
upp­träda som statist i film el. vid teater
statera (i något)
belagt sedan 1883; till statist
staterastaterande, statering