publicerad: 2021  
stenbär sten­bäret, plural sten­bär, bestämd plural sten­bären
sten|­bär·et
substantiv
[ste`n-] äv. [ste´n-]
en ört med långa revor, tre­fingrade blad och små vita blommor som ut­vecklas till klarröda, saftrika bär; före­kommande på stenig mark
sten­bär kallas ock­så "jungfru­bär"
belagt sedan 1683