publicerad: 2021  
stigma stigmat, plural stigman el. stigmata
stigm·at
substantiv
stig´ma
sår som an­ses likna dem som Jesus fick vid kors­fästelsen
vanligen bildligt, spec. (synligt) tecken på psykisk sjukdom
spec. äv. negativt socialt känne­tecken
ett socialt stigma
belagt sedan 1889; av grek. stig´ma 'märke; stick'; jfr ur­sprung till astigmatisk