publicerad: 2021  
stigmatisera stigmatiserade stigmatiserat
verb
stigmatise´ra
fram­kalla stigma hos någon
stigmatisera någon/något
stigmatisera någon
stigmatisera något
vanligen bildligt ut­peka som av­vikande
ett land där homosexuella fort­farande stigmatiseras och förföljs
belagt sedan 1886; till stigma
stigmatiserastigmatiserande, stigmatisering