publicerad: 2021  
stigning stigningen stigningar
stig·ning·en
substantiv
sti`gning
det att stiga
ofta mer konkret gradvis höjning av mark­nivå spec. i fråga om väg eller dylikt
vägen var smal och stigningen brant
äv. (del av) väg som går upp­åt
hon körde på ettans växel upp­för den långa stigningen
belagt sedan 1855