publicerad: 2021  
stildrag stil­draget, plural stil­drag, bestämd plural stil­dragen
stil|­drag·et
substantiv
sti`ldrag
karakteristiskt språkligt uttrycks­sätt vanligen hos viss författare; med tanke på hur det bi­drar till bilden av författarens (totala) stil
ett på­fallande stil­drag hos den unge Strindberg är det flitiga bruket av semi­kolon
belagt sedan 1909