publicerad: 2021  
storleksordning storleks­ordningen storleks­ordningar
stor·leks|­ordn·ing·en
substantiv
sto`rleksordning
1 ordning efter storlek
i storleksordning
pojkarna stod upp­ställda i storleks­ordning
belagt sedan 1944
2 ungefärlig storlek
han hade inte till­gång till pengar i den storleks­ordningen
äv. mer abstrakt i fråga om kvalitet eller dylikt
han ryggade till­baka in­för problem av den storleks­ordningen
belagt sedan 1929