publicerad: 2021  
storliga
stor·liga
adverb
sto`rliga
ålderdomligt storligen
belagt sedan 1347 (privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)); till 1stor!! och 2lik!!