publicerad: 2021  
strecka streckade streckat
verb
streck`a
ofta med partikel, sär­skiltför, under dra (flera) streck
någon streckar (för/under) något
någon streckar (för) något
någon streckar (under) något
skriv namnet på den streckade linjen; han hade streckat för det viktigaste i kapitlet
belagt sedan 1805
streckastreckande, streckning