publicerad: 2021  
strukturalism strukturalismen
strukt·ur·al·ism·en
substantiv
strukturalis´m
en vetenskaplig in­riktning som försöker hitta under­liggande fasta och allmän­giltiga mönster och strävar efter att se varje en­skild del (av något studieobjekt) i relation till en helhet och till andra delar; särsk. in­om litteratur­vetenskap, språk­vetenskap och antropologi
belagt sedan 1955